fbpx

Tietosuoja

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Auran kunta / Aurajoen matkailutie
Anna-Mari Alkio, kehitysjohtaja, puh. 040 6310 464 anna-mari.alkio@aura.fi

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

www.aurajoentie.fi sivuston markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä, uutiskirjeen lähettäminen ja Aurajoentie.fi-verkkopalvelun käyttökokemuksen parantaminen. Rekisteritietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
– Henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
­– Yritys- / yhdistystiedot
– Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten esim. kilpailuihin ja tapahtumiin osallistuminen.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu salasanoin ja muin asianmukaisin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan.
Rekisteriin on pääsy vain siihen henkilökohtaisen käyttöoikeuden omaavilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
– pyytää epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
– pyytää henkilötietojensa poistamista

Vapaamuotoinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa Auran kunnanvirastoon ( Nikkarinkuja 8, Aura). Pyynnöstä tulee ilmetä kenen ja mitä tietoja pyyntö koskee ja mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään.
Pyynnön esittäjän henkilöllisyys ja oikeus tiedonsaantiin varmennetaan ennen pyynnön käsittelemistä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä omien tietojensa tarkastuspyyntö maksuttomasti kerran vuodessa. Useammin toistuvista pyynnöistä rekisterinpitäjällä on oikeus periä maksu kulujensa korvaamiseksi. Maksu on Auran kunnan voimassaolevan asiakirjataksan suuruinen.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja ja ohjeita henkilötietojen käsittelystä ja tietosuoja-asioista saat mm. tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta osoitteesta tietosuoja.fi.